Opowieści nieobecnych

„Opowieści Nieobecnych” to szereg nagrań dźwiękowych poświęconych żydowskim społecznościom, które przed II wojną żyły na terenie miast naszego regionu. Zapraszamy do wysłuchania audycji słowno-muzycznych związanych z dziejami dąbrowskich Żydów.

rozpocznij wędrówkę